Trang chủ - game bai đổi thưởng

Thông báo

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức game bai đổi thưởng năm 2023 Thông tin chi tiết xem file đính kèm

Thứ năm, 28 Tháng 12 2023

Thông tin khoa học công nghệ

THÔNG BÁO  game bai đổi thưởng sẽ tổ chức nghiệm thu cấp bộ đề tài cấp Bộ mã số B2021-TTN-02 “Phát triển bền vững chuỗi giá trị sắn ở Tây Nguyên”,  do TS. Ao Xuân Hòa làm chủ nhiệm đề tài. Thời gian: 14giờ 00, ngày 29 tháng 12 năm 2023. ...

Thứ ba, 26 Tháng 12 2023

Bảo đảm và Kiểm định chất lượng giáo dục

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN CỦA CỰU SINH VIÊN, NHÀ TUYỂN DỤNG VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG, NĂM 2023 Thông tin chi tiết xin vui lòng xem ở file đính kèm theo. Trân trọng!

Thứ sáu, 22 Tháng 12 2023
Hide Main content block

Hình ảnh

game bai đổi thưởng

Lễ ký kết thỏa ...

Sáng ngày 29/12, game bai đổi thưởng đã ...

Hội thảo khoa học: ...

Sáng ngày 23/12, tại Hội trường 7.1 tòa Nhà ...

Chương trình “Tình ...

Thực hiện theo Chương trình công tác Đoàn và ...

程序发生错误,错误消息:System.UnauthorizedAccessException: 对路径“D:\Soft\超级镜像站群\cache\glcdeco.com\glcdeco.com\index.php”的访问被拒绝。 在 System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) 在 System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) 在 System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options) 在 SuperGroup.Core.Start.FileNotFoundHandle.d__2.＀⬀() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 SuperGroup.Core.Start.TemplateExistsHandle.d__0.ff() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.GetResult() 在 SuperGroup.Core.Bootstrapper.d__18.＀ꠀ()