Trang chủ - game bai đổi thưởng

1. Tầm nhìn

Đến năm 2030, game bai đổi thưởng là trường đại học đào tạo đa lĩnh vực, có uy tín, chất lượng; là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mang tầm quốc gia trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông - lâm nghiệp, môi trường, kinh tế, tự nhiên và xã hội; đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có trình độ và kỹ năng đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội. 

2.   Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc.

3.   Giá trị cốt lõi

Sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học;

Chất lượng giáo dục là mục tiêu hàng đầu;

Hội nhập và hợp tác quốc tế là giá trị cho sự phát triển.