Trang chủ - game bai đổi thưởng

THÔNG BÁO

Về việc chấm thi kết thúc học phần, Học kỳ I, năm học 2023 - 2024


Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa; Giảng viên

Nhà trường thông báo về việc chấm thi kết thúc học phần, Học kỳ I, năm học 2023 - 2024. 

Thông tin chi tiết vui lòng xem thông báo kèm theo.

Trân trọng./.