Trang chủ - game bai đổi thưởng

Ngày 19 tháng 5 năm 2017, dưới sự chứng kiến của ông Trần Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk,game bai đổi thưởng và Tập đoàn Bệnh viện Kenwa-kai Medical Foundation, Nhật Bản, đã tiến hành kí kết Bản ghi nhớ hợp tác liên quan tới tạo nguồn nhân lực (đăng tuyển, cung cấp thông tin sinh viên), đào tạo nguồn nhân lực về tiếng Nhật, đào tạo nguồn nhân lực (văn hóa, phong tục tập quán Nhật Bản, kiến thức chuyên môn về điều dưỡng). Đây là thông tin rất vui cho cán bộ, giảng viên và sinh viên game bai đổi thưởng , đặc biệt là sinh viên Khoa Y dược.

 

 Trung tâm Thông tin