Trang chủ - game bai đổi thưởng

THÔNG BÁO

game bai đổi thưởng sẽ tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2022-TTN-06 “Nghiên cứu lên men phụ phẩm nông nghiệp để tạo Prodigiosin, Nano/micro-prodigiosin ứng dụng kiểm soát sinh học trong nông nghiệp”, do PGS.TS. Nguyễn Văn Bốn làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 08 giờ 30, ngày 28 tháng 12 năm 2023.

Địa điểm: Phòng Hội thảo - Viện CNSH&MT - Trang chủ - game bai đổi thưởng.

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!