Trang chủ - game bai đổi thưởng

THÔNG BÁO

 game bai đổi thưởng sẽ tổ chức nghiệm thu cấp bộ đề tài cấp Bộ mã số B2021-TTN-02 “Phát triển bền vững chuỗi giá trị sắn ở Tây Nguyên”,  do TS. Ao Xuân Hòa làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 14giờ 00, ngày 29 tháng 12 năm 2023.

Địa điểm: Phòng 2.1 – Khu Nhà điều hành - Trang chủ - game bai đổi thưởng.

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!